Adaptacija postojećih sanitarnih čvorova u Domu kulture u Dardi…

Tijekom mjeseca siječnja 2012. iz sredstava osiguranih kroz projekt AKTIVNI U MLADOSTI – AKTIVNI U STAROSTI ostvarili smo još jedan od ciljeva koje smo planirali realizirati, a s namjerom poboljšanja kvalitete života naših sumještana. Odrađena je kompletna adaptacija postojećih sanitarnih čvorova u Domu kulture u Dardi, koja je obuhvaćala i prilagodbu istih za potrebe slabo pokretljivih osoba i osoba s invaliditetom. Uloga Doma kulture u društvenom životu naše zajednice je velika, jer se u istome održavaju brojne manifestacije u organizaciji udruga s područja kulture, koncerti i predavanja.

Ukupan iznos za realizaciju navedenih radova je 70.000,00 kn koji je u cijelosti financiran iz sredstava Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Osim adaptacije sanitarnih čvorova predviđena je i ugradnja rampe za invalide na ulazu u salu Doma kulture kako bi našim sumještanima koji imaju poteškoća sa pokretljivošću, te koriste razna pomagala i kolica bio omogućen lakši ulazak u Dom kulture. Cilj nam je uključiti ih da lakše prate razne kulturne manifestacija i  društvena događanja, te da sudjeluju u organizaciji istih. Već u mjesecu travnju biti će im omogućeno da sudjeluju na kulturnom događanju koje planiramo realizirati kroz projektne aktivnosti, a to je oživljavanje omiljenog događaja u životima naših predaka, tradicionalnog Sijela-Čijala.

Klizi na vrh